Velkommen til SkoleBestyrelsesKursus.dk

Vi er en gammel forening – KursusRegion Syd – men nu med et nyt navn. Tidligere var vi en del af forældreorganisationen Skole og Samfund – det nuværende Skole og Forældre.

Vi har valgt at fortsætte vores kursusvirksomhed under det nye navn SkoleBestyrelsesKursus.dk

Foreningen SkoleBestyrelsesKursus.dk er non-profit og har til formål at arrangere kurser for skolebestyrelserne i Region Midt og Syd.

Vi har arrangeret kurser siden 1968, først på Askov Højskole og i de sidste mange år på Vingsted Centeret.

Opgaven for SkoleBestyrelsesKursus.dk er at arrangere kurser, der er til inspiration for ildsjælene i skolebestyrelserne. Vores mangeårige erfaringer bestyrker os i vores koncept – da vores brugere gennem mange år har haft glæde af kursernes faglige indhold samt ikke mindst det sociale samvær.

Vore kurser har altid været præget af et højt fagligt indhold og er blevet gennemført ved hjælp gode og kompetente foredragsholdere. Dertil kommer, at vi altid – til kursisternes store tilfredshed – har lagt stor vægt på det sociale, så skolebestyrelsesmedlemmer har kunnet mødes under andre forhold, end det rent faglige i skolebestyrelsesmøderne.

  • Niels Egelund på vores kursus i 2013 - Fup & fakta - Inklusion og heldagsskole

  • Mette With Hagensen på vores kusus i 2013 om den nye folkeskolereform